Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Formular de monitorizare și evaluare online a politicilor publice în domeniul medierii

În cadrul subactivității ”A2.1 Elaborarea și dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii” a fost elaborat un instrument de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii care se fundamentează pe un un set de indicatori selectați pornind de la evidențele actuale de la nivelul Consiliului de Mediere, de la diferite centre de analiză și cercetare, precum și în corelație cu evidențele statisticii judecătorești. Pentru realizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii a fost realizată o analiză comparativă a indicatorilor de performanță utilizați în alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește implementarea politicilor publice în domeniul medierii.