Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Diseminăm trei rapoarte privind propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii redactate în cadrul întâlnirilor de lucru ale grupului constituit din experți în domeniul medierii din cele 10 ONG-uri.