Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Prezentare proiect

Competenţa face diferenţa!

Perioada de implementare a proiectului este iunie 2018 – octombrie 2019.
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii, la nivel national, ce va contribui la dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.


Obiective

Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, în vederea maximizarii...

Afla detalii

Rezultate

R10-Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile...

Afla detalii

Activităţi

Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice; elaborarea și dezvoltarea unui instrument independent...

Afla detalii

Grup ţintă

60 de reprezentanți din 10 organizații non-guvernamentale cu reprezen­tativitate națională, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare...

Afla detalii


Seminarii

Se vor organiza seminarii în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării şi vor avea ca teme: advocacy, relaţii publice şi cu mass-media şi strângere de fonduri.

Cursuri

Se vor organiza module de formare în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării ce vor avea ca teme: politici publice, planificare strategică şi practici actualizate în mediere.

Mese rotunde

Se vor organiza întâlniri în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării cu scopul de a se disemina informaţii relevante privind politicile actuale din domeniul medierii şi a se identifica propuneri de eficientizare a acestora.