Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Rubrica "Echipa proiect" este spaţiul în care veţi găsi informaţii despre echipa din cadrul proiectului “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”.


Marin PĂDEANU
Manager Proiect


Constantin-Adi GAVRILĂ
Expert Politici Publice Mediere