Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Constantin-Adi GAVRILĂ - Expert Politici Publice Mediere
www.adigavrila.com
www.mediereapoliticapublica.ro
Telefon: 0727.700.159
Craiova, Calea București, Bl. 17C, Sc.1, Ap.3
Cod postal 200678, jud. Dolj, Romania


Constantin-Adi Gavrilă este un mediator independent care acumulează experiență din anul 2002, printre clienții săi fiind persoane fizice, comunități, companii, autorități publice sau organizații internaționale.

Experiența lui Adi este relevantă pentru poziția de expert politici publice în domeniul medierii, având în vedere că a contribuit în mod efectiv la conturarea și implementarea politicilor publice din acest domeniu în atât în România cât și în multe alte țări.

Adi a oferit servicii de mediere și consultanță în domeniul soluționării disputelor în peste 20 de țări din Europa, Asia, Africa și America de Nord.

În ultimii ani a dobândit experiență foarte mare furnizând servicii de mediere pentru mecanisme de responsabilitate ale instituțiilor financiare internaționale precum Banca Mondială, BERD sau Green Climate Fund. Astfel, activitatea lui Adi se concentrează pe proiectarea și implementarea unor procese compleze de dialog dintre clienții instituțiilor financiare internaționale și membrii ai comunităților situate în proximitatea proiectelor finanțate care semnalează probleme sociale și de mediu în legătură cu acele proiecte.

Adi a absolvit facultățile de automatică și de drept din cadrul Universității din Craiova. De asemenea, a absolvit un master în robotică și un doctorat în drept, cu tema ”Medierea și accesul la justiție”, ambele în cadrul aceleiași universități.

A fost onorat cu Premiul Anual pentru Leadership al Comitetului Internațional din cadrul Asociației pentru Rezolvarea Conflictelor (ACR) din 2009 pentru contribuții remarcabile la soluționarea conflictelor internaționale.

Pentru mai multe informații despre experiența lui Adi, urmăriți acest link. 

Adi este mediator certificat IMI și scrie frecvent despre mediere, contribuind permenent la Kluwer Mediation Blog sau la publicații din domeniu ale unor edituri precum Oxford University Press.