Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Obiective


Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii, la nivel national, ce va contribui la dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiective specifice

  • Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, în vederea maximizarii impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 16 de luni de implementare. Asigurarea unui management eficient și transparent al resurselor umane, materiale, financiare. Pregatirea și realizarea activităților de comunicare instituționala în cadrul activităților de proiect.
  • Dezvoltarea de instrumente/mecanisme ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul ONG/parteneri sociali.