Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la lansarea unei campanii interactive pe social media
în scopul promovării medierii și a rețelei de organizații neguvernamentale active în domeniul medierii precum și pentru stimularea discuțiilor interactive între autorități, parteneri sociali, mediatori și cetățeni privind cazuistica din domeniu.

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact anunță lansarea unei campanii interactive pe social media în scopul promovării medierii și a rețelei de organizații neguvernamentale active în domeniul medierii precum și pentru stimularea discuțiilor interactive între autorități, parteneri sociali, mediatori și cetățeni privind cazuistica din domeniu.

Campania face parte din activitatea ”A3 Dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social şi civic” din cadrul proiectului “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Campania interactivă va fi derulată prin paginile Facebook și LinkedIn ale proiectului, respectiv:

De asemenea, vor fi publicate rapoarte în timp real cu date statistice consolidate, în urma aplicării instrumentului independent de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii în cadrul meselor rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii care au fost organizate în cadrul proiectului.

Rapoartele în timp real sunt disponibile cu posibilitatea de filtrare avansată atât pentru datele generate de completarea Anexei 1 care a fost completată de mediatori, cât și pentru cele generate de completarea Anexei 2 de către alte categorii de persoane interesate de activitatea de mediere.

De asemenea, în cadrul campaniei, mediatorii și alte persoane interesate de activitatea de mediere și politicile publice în legătură cu această activitate au posibilitatea de a completa în continuare atât Anexa 1 (Formular ON-LINE de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii pentru mediatori și asociațiile de mediatori) cât și Anexa 2 (Formular ON-LINE de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii pentru alte părți interesate, altele decât mediatorii).

Datele generate vor modifica în timp real rezultatele disponibile online, imediat după trimiterea formularului și confirmarea adresei de email, instrumentul realizat devenind astfel atât o platformă disponibilă pentru participarea oricărei persoane interesate, o bază reală de discuții și dezbateri în cadrul campaniei interactive pe social media, cât și o sursă de informații pentru propunerile de politici publice care vor fi analizate în cadrul proiectului.

Cele mai bune politici publice sunt cele care iau în considerare o bază cât mai reprezentativă de opinii, perspective și interese, iar acest lucru nu poate fi realizat decât prin mecanisme structurate și reale de comunicare. În acest context, invităm să participe mediatorii, partenerii sociali, funcționarii publici, antreprenorii, avocații și consilierii juridici, magistrații, parlamentarii, reprezentanții guvernului, profesorii de drept constituțional și mediul universitar în general, cadrele didactice din mediul preuniversitar, experții contabili, practicienii în insolvență, notarii, doctorii, consumatorii, salariații, reprezentanții societății civile și orice persoană care este interesată de activitatea de mediere și politicile publice în domeniul medierii.

În cadrul campaniei va fi asigurată și abordată tema dezvoltării durabile, importanței protecției mediului și dezvoltării durabile, problemelor de mediu și temei schimbărilor climatice precum și egalității de șanse, nediscriminarii și egalității de gen.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Constantin Adi GAVRILĂ, Expert politici publice mediere

Comunicat de presă cu privire la lansarea unei campanii interactive pe social media - format PDF

Raport trimestrial #1 privind aspectele principale de îmbunatățire a politicilor publice în domeniul medierii

Raport trimestrial #2 privind aspectele principale de îmbunatățire a politicilor publice în domeniul medierii

Raport trimestrial #3 privind aspectele principale de îmbunatățire a politicilor publice în domeniul medierii