Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Raport în timp real cu datele statistice consolidate (ANEXA 1)

Filtrare

Numar de chestionare completate: 88

I. Calitatea serviciului de mediere

12. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 = foarte scazută iar 10 = foarte ridicată, cum apreciaţi calitatea serviciilor de mediere în România?
13. Care este forma de pregătire profesională inițială pe care ați urmat-o în domeniul medierii?
14. În ce măsură consideraţi că studiile iniţiale pe care le-aţi urmat pentru a deveni mediator v-au asigurat competenţele necesare în vederea practicării ulterioare a profesiei de mediator?
15. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "În ce măsură consideraţi că studiile iniţiale pe care le-aţi urmat pentru a deveni mediator v-au asigurat competenţele necesare în vederea practicării ulterioare a profesiei de mediator?" este 1 (În mică măsură), care apreciați că ar putea fi cauzele posibile? (puteți alege mai multe răspunsuri)
16. Cât de mulțumit ați fost de calitatea cursurilor de formare continuă la care ați participat ulterior autorizării ca mediator?
17. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cât de mulțumit ați fost de calitatea cursurilor de formare continuă la care ați participat ulterior autorizării ca mediator?" este 1 (Nemulțumit), care apreciați că ar putea fi cauzele posibile? (puteți alege mai multe răspunsuri)
18. Cât de mulțumit sunteți de oportunitățile pe care le-ați avut de a acumula experiență ca mediator?
19. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cât de mulțumit sunteți de oportunitățile pe care le-ați avut de a acumula experiență ca mediator?" este 1 (Nemulțumit), care apreciați că ar putea fi cauzele posibile? (puteți alege mai multe răspunsuri)
20. Considerați că aveți nevoie de mai multă pregătire profesională continuă pentru a vă îmbunătăți prestația ca mediator?
21. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Considerați că aveți nevoie de mai multă pregătire profesională continuă pentru a vă îmbunătăți prestația ca mediator?" este 1 (Da), ce tip de pregătire profesională continuă ar fi util? (1= deloc util, 5= foarte util)
22. Considerați că normele de etică și deontologie profesională existente în prezent sunt în măsură să asigure un nivel ridicat al calității serviciului de mediere?
23. Pe o scară de la 1 (ineficientă) la 5 (foarte eficientă), cât de eficientă apreciați că este activitatea Consiliului de Mediere pentru monitorizarea și evaluarea calității serviciilor de mediere furnizate de către mediatorii autorizați?
24. Cum considerați că este, în prezent, accesul în profesia de mediator ?
25. În ce măsură apreciați că este influențată calitatea serviciului de mediere furnizat de condițiile de intrare în profesia de mediator?
26. Considerați că actuala modalitate în care este reglementată procedura de răspundere disciplinară a mediatorilor este în măsură să asigure calitatea serviciului de mediere?
27. Considerați că este nevoie de îmbunătățirea calității serviciului de mediere furnizat de mediatorii autorizați?
28. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Considerați că este nevoie de îmbunătățirea calității serviciului de mediere furnizat de mediatorii autorizați?" este 1 (Da), care considerați că ar fi măsurile care ar putea contribui la creșterea calității serviciilor de mediere? (1= deloc util, 5= foarte util)

II. Capacitatea de furnizare a serviciului de mediere

29. Cât timp investiți în activitatea de mediere?
30. Sunteți mulțumit de câți bani câștigați din activitatea de mediere?
31. Ce procent din câștigurile dumneavoastră le realizați din activitatea de mediere?
32. Ce procent din timpul dumneavoastră estimați că va fi ocupat cu medierea în următorii doi ani?
33. Ce tip de activitate ați desfășurat până acum în domeniul medierii? (puteți alege mai multe răspunsuri)
34. Ce vă motivează să activați ca mediator? (puteți alege mai multe răspunsuri)
35. Care ar fi domeniul în care ați dori să vă specializați ca mediator? (puteți alege mai multe răspunsuri)
36. În prezent, din veniturile pe care le realizați ca mediator autorizat, vă puteți susține activitatea formei de exercitare în care vă desfășurați profesia (birou de mediator/birou de mediatori asociați/societate civilă de mediatori)?
37. Ați refuzat vreodată preluarea unui caz?
38. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Ați refuzat vreodată preluarea unui caz?" este 1 (Da), în ce măsură considerați că au contribuit următorii factori la refuzul dumneavoastră? (1= foarte puțin, 4= foarte mult)
39. În ce măsură spațiul în care vă desfășurați activitatea este asigurat cu resurse tehnice (calculator, imprimantă/scanner, internet, etc.)?
40. Ce tipuri de instrumente apreciați că sunt utile și utilizați pentru promovarea faptului că desfășurați activități de mediere?
41. În cazul în care ați furnizat servicii de mediere, cine a efectuat plata acestor servicii? (mai multe răspunsuri)
42. Cine credeți că ar trebui să plătească serviciile furnizate de mediatori? (mai multe răspunsuri)
43. În acest moment, în ce masură considerați că un potențial beneficiar al serviciului de mediere pe care dumneavoastră, ca mediator, sunteți în măsură să-l furnizați, poate avea acces la acest serviciu?
44. Care sunt principalele tipuri de clienți care utilizează serviciile dumneavoastră de mediere?

III. Cadrul normativ în domeniul medierii

45. Pe o scară de la 0 (complet inutil) la 5 (foarte util), cât de util apreciați că este cadrul legislativ care reglementează activitatea de mediere?
46. Care a fost gradul de influență al modificărilor aduse până în prezent legislației în domeniul medierii asupra funcționării eficiente a acesteia?
47. Care sunt inovațiile și tendințele care pot avea cea mai mare influență în implementarea reală a medierii? (Vă rugăm să selectați doar trei inovații/tendințe, marcându-le în ordinea priorității cu "1"=cel mai mare grad de influență, "2"= al doilea cel mai mare grad de influență și "3"= al treilea cel mai mare grad de influență)
48. Care considerați că sunt cele mai importante vulnerabilități în ceea ce privește evoluția cadrului legal din domeniul medierii? (Vă rugăm să selectați doar trei vulnerabilități, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cea mai importantă vulnerabilitate, ”2”= a doua cea mai importantă vulnerabilitate și ”3”=a treia cea mai importantă vulnerabilitate)
49. Considerați că modificările aduse până în prezent legislației privind medierea au determinat o creștere a numărului de cazuri pe care le-ați gestionat ca mediator?
50. În ce măsură apreciați că actuala legislație în domeniul medierii îngrădește exercitarea dreptului constituțional al liberului acces la justiție ?
51. Care sunt, în opinia dumneavoastră, factorii din legislația medierii care ar fi de natură să îngrădească accesul liber la justiție?
52. În care din următoarele domenii considerați că legea medierii ar trebui îmbunătățită? (Vă rugăm să selectați doar trei domenii, marcându-le în ordinea priorității cu "1"=cel mai important domeniu, "2"= al doilea cel mai important domeniu și "3"=al treilea cel mai important domeniu)
53. Care din următoarele măsuri legislative considerați că ar putea îmbunătăți medierea în România? (Vă rugăm să selectați doar cinci măsuri, marcându-le în ordinea priorității cu "1"=cea mai importantă măsură, "2"= a doua cea mai importantă măsură, "3"=a treia cea mai importantă măsură, "4"=a patra cea mai importantă măsură, "5"=a cincea cea mai importantă măsură)
54. Pentru a fi îmbunătățit accesul la justiție, în care din următoarele domenii ale cadrului legal considerați că ar putea fi aduse cele mai importante modificări? (Vă rugăm să selectați doar trei domenii, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cel mai important domeniu, ”2”= al doilea cel mai important domeniu și ”3”=al treilea cel mai important domeniu)

IV. Nivelul de încredere în mediere

55. Care considerați că este motivul principal pentru care medierea nu este folosită pe o scară mult mai largă în țara noastră?
56. În care mecanisme aveți cea mai mare încredere pentru reprezentarea și apărarea intereselor dumneavoastră de mediator? (Vă rugăm să selectați doar trei mecanisme, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cel mai important mecanism, ”2”= al doilea cel mai important mecanism și ”3”=al treilea cel mai important mecanism)
57. În cazurile pe care dumneavoastră le-ați gestionat în calitate de mediator, care au fost motivele care au stat la baza deciziei părților de a alege medierea ca modalitate de soluționare a conflictului lor?
58. Care sunt cele mai importante categorii de părți interesate (pot fi afectate de activitatea de mediere) care pot influența activitatea de mediere și care este încrederea dumneavoastră în acestea? (Vă rugăm să selectați doar cinci categorii, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cea mai importantă categorie, ”2”= a doua cea mai importantă categorie, ”3”=a treia cea mai importantă categorie ș.a.m.d.)
59. Care este percepția clienților dumneavoastră cu privire la calitatea serviciului de mediere pe care îl furnizați?

V. Sistemul relaţional al profesiei de mediator

60. Din care dintre următoarele categorii provin clienții dumneavoastră?
61. Care este modalitatea în care clienții care v-au solicitat servicii de mediere au ajuns la dumneavoastră?
62. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu profesia de avocat? (un singur răspuns)
63. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu profesia de avocat?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
64. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu profesia de notar? (un singur răspuns)
65. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu profesia de notar?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
66. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu profesia de executor judecătoresc? (un singur răspuns)
67. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu profesia de executor judecătoresc?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
68. În ce măsură cadrul legal general actual facilitează accesul la serviciile de mediere în domeniul conflictelor ce apar la locul de muncă? (un singur răspuns)
69. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu autoritățile publice non-judiciare? (un singur răspuns)
70. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu organele de cercetare penală, parchetele, penitenciarele și instanțele de judecată? (un singur răspuns)
71. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu organele de cercetare penală, parchetele, penitenciarele și instanțele de judecată?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
72. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu organizațiile sindicale? (un singur răspuns)
73. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu organizațiile sindicale?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
74. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu autoritățile/instituțiile publice? (un singur răspuns)
75. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu autoritățile/instituțiile publice?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
76. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu sectorul privat? (un singur răspuns)
77. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu sectorul privat?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
78. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu polițiștii? (un singur răspuns)
79. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu polițiștii?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
80. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu membrii Parlamentului? (un singur răspuns)
81. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu membrii Parlamentului?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
82. Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu cadrele didactice? (un singur răspuns)
83. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea dumneavoastră profesională ca mediator cu cadrele didactice?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)

VI. Utilizarea serviciului de mediere

84. Care este în opinia dumneavoastră gradul actual de utilizare a medierii de către autoritățile/instituțiile publice?
85. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Care este în opinia dumneavoastră gradul actual de utilizare a medierii de către autoritățile/instituțiile publice?" este 1 (Autoritățile publice nu utilizează medierea), sau 2 (Autoritățile publice utilizează medierea în mică măsură), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație?
86. Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii de către sectorul privat?
87. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii de către sectorul privat?" este 1 (Sectorul privat nu utilizează medierea) sau 2 (Sectorul privat utilizează medierea în mică măsură), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
88. Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii de către cetățeni?
89. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii de către cetățeni?" este 1 (Cetățenii nu utilizează medierea) sau 2 (Cetățenii utilizează medierea în mică măsură), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
90. Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii în relație cu sistemul judiciar?
91. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii în relație cu sistemul judiciar?" este 1 (Medierea nu este utilizată în relație cu sistemul judiciar) sau 2 (Medierea este utilizată în mică măsură în relație cu sistemul judiciar), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? (1= puțin posibil, 5= foarte probabil)
92. Care sunt sectoarele de activitate în care apreciați că medierea ar putea fi aplicată în mod mai eficient decât la acest moment? (puteți alege mai multe răspunsuri)
93. Care apreciați că sunt măsurile legale care ar putea crea sisteme de referire de cauze către mediere? (puteți alege mai multe răspunsuri)
94. Ați oferit date statistice cu privire la activitatea dumneavoastră de mediator unor terțe instituții mandatate sa gestioneze astfel de baze de date (ex. Consiliul de mediere, Ministerul Justiției, CSM)?
95. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Ați oferit date statistice cu privire la activitatea dumneavoastră de mediator unor terțe instituții mandatate sa gestioneze astfel de baze de date (ex. Consiliul de mediere, Ministerul Justiției, CSM)?" este 2 (Nu), în ce măsură considerați că următoarele măsuri v-ar putea fi utile în realizarea de statistici? (1=puțin utile,3=f.utile)

VII. Sistemul de reglementare şi gestionare a medierii

96. Cum apreciați actuala formă de normare, administrare și funcționare a sistemului profesional de mediere din România?
97. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați actuala formă de normare, administrare și funcționare a sistemului profesional de mediere din România?" este 1 (Este nefuncțională, sistemul trebuie regândit și construit de la zero), ce model de normare, administrare și funcționare ar trebui dezvoltat? (1=puțin util,3=f.util)
98. Cum apreciați existența de statistici în privința utilizării medierii?
99. În ce măsură apreciați eforturile Consiliului de mediere în vederea elaborării de statistici referitoare la utilizarea medierii? (un singur răspuns)
100. Cum apreciați că este organizarea actuală a Corpului Profesional al mediatorilor autorizați din România? (un singur răspuns)
101. Cum caracterizați calitatea dialogului din interiorul profesiei de mediator? (un singur răspuns)
102. Cum apreciați activitatea Consiliului de mediere din punctul de vedere al transparenței decizionale?
103. În ce măsură sunteți mulțumit de interacțiunea (în mod direct, telefonic sau scris) pe care ați avut-o cu personalul din cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului de mediere?
104. Aveți cunoștință cine aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului de mediere?
105. Aveți cunoștință cu privire la modalitatea de descărcare de gestiune a Consiliului de mediere la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar?

VIII. Bugetarea sistemului de mediere

106. Care apreciați că sunt principalele nevoi ale sistemului de mediere? (alegeți maxim trei)
107. Apreciați că sunt suficiente resurse pentru bugetarea Consiliului de mediere?
108. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Apreciați că sunt suficiente resurse pentru bugetarea Consiliului de mediere?" este 2 (Nu), în ce măsură considerați că următoarele resurse ar putea fi utile? (1=puțin utile,3=f.utile)
109. Care apreciați că sunt cauzele posibile ale subfinanțării sistemului de mediere? (alegeți maxim trei)
110. Care apreciați că sunt efectele posibile ale subfinanțării sistemului de mediere? (alegeți maxim trei)

IX. Sincronizarea sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeana (UE) şi extra-UE

111. Care apreciați că este nivelul de sincronizare actual al sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE) și extra-UE? (un singur răspuns)
112. La ce nivel apreciați că se găsește nevoia actuală de sincronizare a sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)? (un singur răspuns)
113. Care apreciați că ar fi impactul desincronizării sistemului de mediere din România de alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)
114. Care apreciați că ar fi impactul sincronizării sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)?