Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Valoare proiect

  • Valoarea totală a proiectului: 959.453,95 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 940.264,88 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 789.670,74 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 150.594,14 lei
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 19.189,07