Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Planificare si organizare mese rotunde

Conform graficului de activitati, perioada aferenta organizarii si derularii celor 8 mese rotunde regionale este 8 August 2018 – 8 decembrie 2018 si se identifica prin intermediul subactivitatii A2.2 Organizare de mese rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice in domeniul medierii.

Cele 8 evenimente vor avea loc in Tirgug-Jiu, Botosani, Slobozia, Bucuresti, Constanta, Arad, Oradea, Alba Iulia.

Obiectivul acestei subactivitati este de a se disemina la nivelul regiunilor de dezvoltare de informatii relevante privind politicile actuale in domeniul medierii, precum si instrumentul de monitorizare si evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive specifice fiecarei regiuni. Totodata, se va stimula interesul organizatiilor din domeniul medierii si a partenerilor sociali de a participa in mod activ la imbunatatirea politicilor publice din acest sector, de a se particulariza relevanta medierii la nivel regional si de a se identifica propuneri initiale de eficientizare a politicilor publice specifice.

In cadrul fiecarui eveniment va exista o sectiune pe tema dezvoltarii durabile, importanta protectiei mediului si dezvoltarii durabile, problemele de mediu si tema schimbarilor climatice precum si egalitatea de sanse, nediscriminarea si egalitatea de gen.

Principalele actiuni ce se vor derula:

  • Identificarea si stabilirea participantilor la mesele rotunde regionale,
  • Informarea preliminara cu privire la instrumentul de monitorizare si evaluare a politicilor publice din domeniul medierii,
  • Organizarea si derularea a 8 mese rotunde regionale,
  • Elaborarea si redactarea unor rapoarte privind profilele regionale, in baza dezbaterilor din cadrul meselor rotunde.

Organizarea si derularea acestor evenimente vor duce la atingerea rezultatelor asumate pentru acesta activitate, respectiv:

  • 8 mese rotunde regionale organizate,
  • 8 rapoarte privind profilele regionale privind aplicarea politicilor publice in domeniul medierii

Tinand cont de toate aspectele mentionate mai sus, precum si de faptul ca in cadrul acestor intalniri va fi diseminat la nivelul regiunilor de dezvoltare instrumentul de monitorizare si evaluare ce se va realiza in cadrul subactivitaii A2.1 Elaborarea si dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare si evaluarea a politicilor publice in domeniul medierii, s-a stabilit urmatorul calendar de organizare a celor 8 mese rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice in domeniul medierii, ce va fi actualizat pe toata perioada de desfasurarea a activitatii:

Masă rotundă Târgu Jiu - 25 octombrie - Află detalii

Masă rotundă Botoşani - 01 noiembrie - Află detalii

Masă rotundă Alba Iulia - 13 noiembrie - Află detalii

Masă rotundă Arad - 22 noiembrie - Află detalii

Masă rotundă Oradea - 23 noiembrie - Află detalii

Masă rotundă Slobozia - 26 noiembrie - Află detalii

Masă rotundă Constanţa - 27 noiembrie - Află detalii

Masă rotundă Bucureşti - 28 noiembrie - Află detalii

La final, pe baza dezbaterilor realizate in cadrul meselor rotunde organizate, se va elaborara si redacta rapoarte privind profilele regionale.