Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Grupul țintă

 • Asociația Profesională a Mediatorilor din România
 • Asociația Colegiul Mediatorilor
 • Asociația Profesională de Mediere Pro Pact
 • Asociația Mediatorilor Ultrasilvam
 • Asociația Profesională Mediere Vest
 • Asociația Centrul de Mediere Buzău
 • Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Botoşani
 • Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Ialomiţa
 • Asociaţia Mediatorilor Bihor
 • Asociația Mediatorilor Autorizați din județul Alba
 • Federaţia SANITAS din România
 • Federaţia Naţională Drum de Fier
 • Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
 • Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie
 • Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici
 • Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
 • Direcțiile pentru Dialog Familie și Solidaritate Socială
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Inspectoratele Județene de Protecție Civilă
 • Consiliile Județene
 • Consiliile Locale