Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii tipărire și materiale

UNIVERSITATEA ANDREI ȘAGUNA din CONSTANȚA, persoană juridică de drept privat, cu sediul în Constanța, bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.13, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii tipărire și materiale în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

Codul de clasificare CPV:

  • 79800000-2 – Servicii tipografice şi servicii conexe
  • 22462000-6 – Materiale publicitare
  • 35123400-6 - Ecusoane de identificare
  • 30192121-5 - Pixuri
  • 30199500-5 - Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare

Data achiziției: 16 Octombrie 2018

Descarcă documentul

Descarcă Formularul 1

Descarcă Formularul 2