Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii organizare evenimente (pachet cazare + masa şi coffee break + bufet)

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii organizare evenimente (pachet cazare + masa şi coffee break + bufet), pentru participanţii membri ai grupului de lucru, la cele 3 întâlniri organizate în cadrul activităţii A4.1 - Fundamentarea şi elaborarea de propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii, în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Data achiziției: 11 Martie 2019

Descarcă documentul