Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii organizare evenimente

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii organizare evenimente necesare implementării proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Data achiziției: 13 Martie 2019

Descarcă documentul

Descarcă formularul 1

Descarcă formularul 2