Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii distribuire pliante

UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" din Constanţa, persoană juridică de drept privat, cu sediul în Constanţa, Bdul Alexandru Lăpuşneanu, nr 13, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect "Servicii distribuire pliante" în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

Cod CPV: 64120000-3 Servicii de curierat

Data achiziției: 06 Ianuarie 2020

Descarcă documentul

Descarcă Formularul 1

Descarcă Formularul 2