Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii dezvoltare website proiect

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Dezvoltare website în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV-72413 - servicii de proiectare de site-uri www.

Data achiziției: 22 August 2018

Descarca documentul