Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii dezvoltare și productie materiale informative

vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect - Servicii dezvoltare și producție materiale informative în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 39294100-0 Produse informative si de promovare

Data achiziției: 16 August 2018

Descarca documentul