Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii dezvoltare platforma online

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect –„Servicii dezvoltare platformă online” în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CodCPV: 72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta

Data achiziției: 7 Decembrie 2018

Descarca documentul