Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii dezvoltare materiale publicitare

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – „Materiale publicitare” (80 seturi: mapa, ecuson, pix si memory stick) în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare

Data achiziției: 31 Mai 2019

Descarcă documentul

Descarcă Formularul 1

Descarcă Formularul 2