Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii de închiriere a unei săli de conferinţe cu dotările şi echipamentele necesare si servicii de catering aferente, în vederea organizării unei conferințe pentru 80 persoane în Craiova

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT", persoană juridică de drept privat, cu sediul în Craiova, str.Calea București, bl. 17 C, sc. 1, etaj 1, ap. 3, jud. Dolj, cod de înregistrare fiscală: 33112612 vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect - Servicii de închiriere a unei săli de conferinţe cu dotările şi echipamentele necesare si servicii de catering aferente, în vederea organizării unei conferințe pentru 80 persoane în Craiova, în data de 26.09.2019 între orele 17.00-19.00 în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

CPV 55520000-1 - Servicii de catering

Data achiziției: 05 Iulie 2019

Descarcă documentul

Descarcă Formularul si Declaratia