Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii de închirere sală de conferințe

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii de închiriere a unei săli de conferinţe cu dotările şi echipamentele necesare si servicii de catering aferente, în vederea organizării unei conferințe pentru 70 persoane în Craiova, în data de 05.09.2018 între orele 17.00-19.00 în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

CPV 55520000-1 - Servicii de catering

Data achiziției: 20 August 2018

Descarca documentul