Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii de expertiză formatori prin asigurarea de formatori

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii de expertiză formatori prin asigurarea de formatori în vederea organizarii de programe formare și seminarii de instruire în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 8053000-8 - Servicii de formare profesionala

Data achiziției: 25 Martie 2019

Descarcă documentul

Descarcă Formularul 1

Descarcă declaratie conflict de interese