Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii închiriere sală

UNIVERSITATEA ANDREI ȘAGUNA din CONSTANȚA, persoană juridică de drept privat, cu sediul în Constanța, bdul. Alexandru Lăpușneanu nr.13, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii de cofee break în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CPV 55520000-1 - Servicii cofee break

Data achiziției: 19 Octombrie 2018

Descarcă documentul

Descarcă Formularul 1

Descarcă Formularul 2