Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii cercetare-monitorizare a percepţiei mediului asociativ/parteneri sociali prin aplicarea şi centralizarea a 240 chestionare în 8 regiuni din ţară

Vă invităm să participaţi la achiziţia directă având ca obiect - Servicii de cercetare şi monitorizare percepţie mediu asociativ / parteneri sociali în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CodCPV: 79320000-3 - Servicii de sondaje de opinie

Data achiziției: 28 Ianuarie 2019

Descarca documentul