Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii cercetare-monitorizare a percepţiei cetăţenilor, prin aplicarea şi centralizarea a 1200 de chestionare

Vă invităm să participaţi la achiziţia directă având ca obiect - Servicii de cercetare şi monitorizare percepţie mediu asociativ / parteneri sociali în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

CodCPV: 72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta

Data achiziției: 25 Ianuarie 2019

Descarca documentul