Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Propunere de politică publică alternativă în domeniul medierii

La data de 7 octombrie 2019, Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a înaintat către Ministerul Justitiei:

  • Raportul privind propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii, elaborat de grupul de lucru constituit din experți în domeniul medierii din asociațiile profesionale de mediatori care au făcut parte din grupul țintă al proiectului cu titlul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, cod SIPOCA 269/cod MySmis 112412, care a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - “Creșterea capacității ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” și
  • Propunerile de modificare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a Legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator nr. 192/2006 redactate potrivit celor stabilite la întâlnirea care a avut loc în data de 4 octombrie 2019 la București cu reprezentanții Ministerului Justiției, Consiliului de Mediere și ai asociațiilor profesionale de mediatori.

Puteţi decărca de aici documentul integral, în format PDF