Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Universitatea Andrei Saguna din Constanta

Universitatea Andrei Saguna din Constanta este o organizatie legal constituita pentru furnizare de educatie de nivel superior din Romania si are misiune didactică şi de cercetare, pe care o îndeplineşte prin activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi aplicativă, de educaţie permanentă, cooperare interuniversitară, de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale, urmărind: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a membrilor comunităţii universitare; promovarea spiritului de liber examen, a gandirii critice si innoirea cunostintelor; formarea si perfectionarea resurselor umane specializate; participarea la dezvoltarea stiintei romaneşti si a celei universale; afirmarea identitatii culturii nationale. P1 este afiliat programelor europene de schimburi interuniversitare ERASMUS, LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES, imbunatandu-si permanent calitatea educaţiei şi a cercetării prin implementarea programelor de cooperare internaţională, mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice.