Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Monitorizarea percepției cetățenilor privind serviciile de mediere

În cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European este realizat un sondaj cu privire la percepția cetățenilor privind serviciile de mediere.


Persoanele interesate să participe la sondaj pot completa un chestionar care poate fi accesat la adresa:
http://chestionare.softdemo.ro/monitorizarea-perceptiei-cetatenilor-privind-serviciile-de-mediere


Chestionarul, care poate fi completat în 5 minute, va fi accesibil pe site-ul proiectului până la 7 martie 2019.

Vă mulțumim!