Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Materiale publicitare

Vă invităm să participați la achiziția directă având ca obiect – „Materiale publicitare” (45 seturi: mapa, ecuson, pix) în cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare

Data achiziției: 14 Ianuarie 2019

Descarca documentul