Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


COMUNICAT
cu privire la organizarea mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii în ziua de joi, 25 octombrie 2018, între orele 13 și 17 la municipiul Târgu Jiu (Hotel Story)


Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact organizează joi, 25 octombrie 2018, în municipiul Tîrgu Jiu, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul va avea loc între orele 13.00 – 17.00 la Hotel Story (Sala de conferință), Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 78.
Evenimentul este primul de acest fel și se înscrie într-o serie de opt activități similare ce urmează a se desfășura pe parcursul lunii noiembrie în municipiile Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce vor fi moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, vor fi diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Sud-Vest Oltenia. De asemenea, evenimentul își propune să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni vor fi valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național.

La eveniment pot participa membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, ai partenerilor sociali, precum și autorități și instituții publice care au atribuții în legătură cu medierea. Pentru o bună organizare, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea la office@mediereapoliticapublica.ro sau 0746.228.229 (Marin Pădeanu) / 0727.700.159 (Adi Gavrilă).

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Descarcă comunicatul de presă în format PDF