Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la concluziile mesei rotunde regionale
cu privire la concluziile mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de luni, 26 noiembrie 2018, în municipiul Slobozia (Hotel Central)

CONTEXT

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a organizat în ziua de luni, 26 noiembrie 2018, în municipiul Slobozia, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul a avut loc între orele 14.00 – 18.00 la Hotel Central (Sala de conferință), Bd. Cosminului, nr.2-4.

Evenimentul s-a înscris în seria celor opt activități similare programate a se desfășura pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie în regiunile de dezvoltare din România, respectiv în municipiile Târgu Jiu, Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce au fost moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, au fost diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Sud-Muntenia. De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

PARTICIPANȚI

La eveniment au participat reprezentanți ai grupului țintă, membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, ai partenerilor sociali și ai autorităților și instituțiilor publice care au atribuții în legătură cu medierea.

La eveniment au participat reprezentanți ai grupului țintă, membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, ai partenerilor sociali și ai autorităților și instituțiilor publice care au atribuții în legătură cu medierea.

Deschiderea proiectului și a mesei rotunde către participarea și contribuția unei sfere mai mari de părți interesate față de cele din grupul țintă a reprezentat nu numai un factor de creștere a relevanței discuțiilor și concluziilor dar și un mijloc de îmbunătățire a comunicării locale și regionale dintre mediatori și alte părți interesate.

PREGĂTIRE

În vederea asigurării unei bune organizări a mesei rotunde au fost întreprinse următoarele măsuri:

 • Finalizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Redactarea unei invitații și a unei liste de invitați. Transmiterea invitațiilor.
 • Transmiterea agendei, a instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii și a altor informații suplimentare către persoanele care au confirmat participarea;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru masa rotundă;
 • Contractarea și pregătirea locației de desfășurare a mesei rotunde;
 • Comunicarea cu persoanele și partenerii locali care au sprijinit organizarea evenimentului.

OBIECTIVELE MESEI ROTUNDE

Participanții la masa rotundă au agreat următoarele obiective ale mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii:

 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”;
 • Discutarea situației actuale a medierii în România și în regiunea Sud-Muntenia ;
 • Diseminarea chestionarului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Testarea și îmbunătățirea conceptului mesei rotunde.

AGENDA MESEI ROTUNDE

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, participanții la eveniment au agreat următoarea agendă de subiecte :

 • Bun venit și prezentarea participanților
 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Prezentarea obiectivelor mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Prezentarea de informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Diseminarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Prezentarea statisticilor consolidate în urma diseminării instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Relevanța medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Aspecte evolutive specifice. Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii. Marin Pădeanu, Manager proiect,
  Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Sinteza discuțiilor și închiderea evenimentului

CONCLUZIILE MESEI ROTUNDE

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni sunt valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național.

La finalul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii au fost obținute următoarele rezultate:

 • 1. Participanții la masa rotundă au primit informații cu privire la proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269. De asemenea, au fost prezentate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen
 • 2. A fost discutată starea actuală a medierii în România, în general, și în regiunea Sud-Muntenia, în particular, concluzia participanților la dezbatere fiind aceea că se impune o schimbare majoră, atât în ce privește legislația cât și sistemul de aplicare a medierii și de organizare a profesiei de mediator.
 • 3. Participanții la masa rotundă au apreciat că nivelul de încredere în mediere și mediatori este mult prea redus, inclusiv din partea magistraților, iar mediatorii sunt percepuți ca niste “intruși” care încearcă să realizeze o formă de justiție privată. De asemenea, au fost evidențiate mai multe probleme: calitatea redusă a formării profesionale a mediatorilor și ca o consecință, calitatea redusă a serviciilor furnizate de aceștia; acordurile de mediere depuse la instanțe spre încuviințare au fost respinse de nenumărate ori deoarece au fost neclare din punct de vedere legal; lipsa de suport acordat mediatorilor de către Consiliul de mediere, instituție care s-a preocupat prioritar de formarea initială de mediatori, de stabilirea de taxe profesionale și de recuperarea în instanță a acestora.
 • 4. În cadrul discuțiilor au fost avansate mai multe propuneri de îmbunătățire a situației actuale: instituirea unor mecanisme reale de asigurare a calității serviciilor furnizate de mediatori, inclusiv prin crearea unui filtru prin care să treacă toți cei din actualul sistem, dar și creșterea semnificativă a nivelului de dificultate la intrarea în profesia de mediator; înființarea de asociații unice, regionale sau județene, cu personalitate juridică și buget propriu.
 • 5. Instituțiile publice și autoritățile nu sunt interesate să folosească medierea, deși aceasta ar contribui la eliminarea unor cheltuieli inutile din banul public. Pe de altă parte funcționarii care sunt angajați în cadrul lor nu își asumă semnarea unei înțelegeri care face obiectul unui acord de mediere. În acest sens, reprezentanții la dezbateri din partea instiuțiilor au subliniat că este necesară o procedură prin care acordul de mediere să fie aprobat de către reprezentantul instituției.
 • 6. Cu privire la instituirea obligativității folosirii medierii în anumite tipuri de litigii, majoritatea participanților au agreat că aceasta poate contribui la creșterea gradului de utilizare a medierii, însă problema sancțiunii este foarte importantă, deoarece natura acesteia și gradul de severitate pot genera din nou admiterea unor excepții de neconstituționalitate legate de liberul acces la justiție al cetățenilor.
 • 7. Ca și propuneri de stimulare a folosirii medierii de către justițiabili s-au menționat: reducerea taxelor locale sau a impozitelor, într-un anumit procent; înființarea și finanțarea de către stat a oficiilor de soluționare a conflictelor de muncă și colaborarea acestor entități cu asociațiile profesionale de mediatori.

În cadrul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de luni, 26 noiembrie 2018, în municipiul Slobozia a fost diseminat instrumentul de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la concluziile mesei rotunde de la Slobozia - format PDF