Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Comunicat cu privire la organizarea unei campanii de informare privind alternativele la politici publice în domeniul medierii (recomandări) la nivelul forurilor legislative din Parlamentul României

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact organizează în ziua de 03.12.2019, în municipiul București, o CAMPANIE DE INFORMARE PRIVIND ALTERNATIVELE LA POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MEDIERII (RECOMANDĂRI) LA NIVELUL FORURILOR LEGISLATIVE DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul va avea loc la Parlamentul României. Activitatea este focalizată pe:

  • diseminarea în rândul membrilor Parlamentului României a unui Ghid de informare în format tipărit prin care sunt expuse alternativele la politici publice în domeniul medierii.
  • aplicarea unui chestionar privind actualitatea, veridicitatea, inovativitatea alternativelor la politici publice în domeniul medierii, precum și pentru a se identifica noi propuneri de la nivelul forurilor legislative.

Obiectivul campaniei de informare vizează creșterea nivelul de informare a factorilor de decizie legislativă cu privire la alternativele la politici publice în domeniul medierii susținute de către organizațiile neguvernamentale și partenerii sociali, în parteneriat cu Ministerul Justiției.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.


Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Constantin Adi GAVRILĂ, Expert politici publice

Comunicat cu privire la organizarea unei campanii de informare privind alternativele la politici publice în domeniul medierii