Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Servicii de tiparire si de livrare

ASOCIAȚIA "CENTRUL DE MEDIERE ȘI ARBITRAJ PROPACT" vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect – Servicii de tiparire a materialelor de tipul ghid informare, suport curs formare/seminar instruire, necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor din cadrul proiectului „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412.

Cod CPV – 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare

Data achiziției: 27 Martie 2019

Descarcă documentul

Descarcă Formularul 1

Descarcă declaratie conflict de interese